Neden sadeliğin iyi olduğunu varsayıyoruz?

Çünkü fiziksel ürünler söz konusu olduğunda, onlara egemen olabileceğimizi hissetmemiz gerekir.
Karmaşıklığa düzen getirdikçe, ürünün size boyun eğmesini sağlarsınız.

Sadelik görsel bir stilden ibaret değildir.
Minimalizm ya da düzensizliğin yokluğu değildir sadece.
Karmaşıklığın derinine inmeyi gerektirir.
Gerçek sadelik için gerçekten derine inmeniz gerekir.

Örneğin, bir şeyin üstünde vida olmasın diye, çok karmaşık ve anlaşılması güç bir ürün yaratabilirsiniz.
Daha iyi yolsa sadeliğin derinine inmek, ürünle ve üretimiyle ilgili her şeyi anlamaktır.

Bir üründeki gereksiz bütün praçalardan kurtulmak istiyorsanız, o ürünün özünü derinden anlamalısınız.

“Steve Jobs / Walter Isaacson” kitabından alıntıdır.

Written by tûbâ

Leave a Comment